ทัวร์จีน - promptteaw
ทัวร์จีน
พบ
751 ช่วงวันเดินทาง จาก 97 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ZGHAK-2404AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ - ไม่ต้องทำวีซ่า

ทัวร์โค้ด

PROM240123
เช็คอินฮาวายแห่งดินแดนมังกร เที่ยวอุทยานยอดเขาลู่หุยโถว
สักการะเจ้าแม่กวนอิมหนานซานแห่งทะเลจีนใต้
เดินทางช่วง
12 มี.ค. - 30 มี.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
12 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
19 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
26 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
 9 Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 12,990 บาท

CFD24 คิงหมุน... คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน

ทัวร์โค้ด

PROM231920
เดินทางช่วง
23 มี.ค. - 26 มี.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 14,888 บาท

ZGHAK-2403AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ เกาะดอกไม้ทะเล - ไม่ต้องทำวีซ่า

ทัวร์โค้ด

PROM240122
เช็คอินฮาวายแดนมังกร สักการะเจ้าแม่กวนอิมทะเลจีนใต้
ชมเกาะดอกไม้ทะเล OCEAN FLOWER ISLAND
เดินทางช่วง
2 มี.ค. - 28 มี.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
2 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67
 9 Air
6 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 14,990 บาท

ZGCSX-2301FD จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย (ฟรีวีซ่ากรุ๊ป)

ทัวร์โค้ด

PROM232203
นั่งกระเช้าชมชมวิวสุดอลังการ "เขาเทียนเหมินซาน
ชมความงามประตูสวรรค์ พิชิตสะพานแก้วสูงที่สุดในโลก
เดินทางช่วง
28 มี.ค. - 31 มี.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 15,990 บาท

ZGYIH-2401QW จีน อี้ชาง ฝูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน

ทัวร์โค้ด

PROM240058
เที่ยวสุดคุ้มบินเข้าอี้ชางซัง เช็คอินเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน
เดินทางช่วง
3 เม.ย. - 8 พ.ค. 67 (9 ช่วงวันเดินทาง)
3 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
5 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67
7 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67
10 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
12 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
14 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67
17 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
1 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
3 พ.ค. 67 - 8 พ.ค. 67
 Qingdao Airlines
6 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 15,990 บาท

ZGYIH-2402QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

ทัวร์โค้ด

PROM240164
เดินทางช่วง
29 มี.ค. - 4 พ.ย. 67 (87 ช่วงวันเดินทาง)
29 มี.ค. 67 - 3 เม.ย. 67
31 มี.ค. 67 - 5 เม.ย. 67
17 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
19 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67
21 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67
24 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 1 พ.ค. 67
28 เม.ย. 67 - 3 พ.ค. 67
1 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
3 พ.ค. 67 - 8 พ.ค. 67
5 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67
8 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
 • 10 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67
  12 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67
  15 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
  17 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
  19 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67
  22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
  24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67
  26 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
  29 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
  31 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67
  2 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67
  5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
  7 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67
  9 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67
  12 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
  14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67
  16 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67
  19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
  21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
  23 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67
  26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
  28 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
  30 มิ.ย. 67 - 5 ก.ค. 67
  3 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
  5 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67
  7 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67
  10 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
  12 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
  14 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
  17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
  21 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67
  24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
  28 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
  31 ก.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
  2 ส.ค. 67 - 7 ส.ค. 67
  4 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67
  7 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  9 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
  11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
  14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
  18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
  21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
  23 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67
  25 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67
  28 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  30 ส.ค. 67 - 4 ก.ย. 67
  1 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67
  4 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
  8 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
  11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
  15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
  18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
  22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
  25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 2 ต.ค. 67
  29 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67
  2 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  4 ต.ค. 67 - 9 ต.ค. 67
  6 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67
  9 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
  16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
  20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
  27 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67
  30 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 75 )
 Qingdao Airlines
6 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 15,990 บาท

CFD21 Wonder White Snow จิ่วจ้ายโกว มรดกโลก เฉิงตู 5วัน3คืน

ทัวร์โค้ด

PROM231876
เดินทางช่วง
6 มี.ค. - 26 มี.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
6 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
6 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 17,888 บาท

CFD22 Mountain Snow เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย อุทยานซงผิงโกว เมืองตูเจียงเอี้ยน 5วัน3คืน

ทัวร์โค้ด

PROM231885
เดินทางช่วง
7 มี.ค. - 27 มี.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
7 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
20 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
6 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 17,888 บาท

CFD23 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะ มังกรหยก 4วัน3คืน

ทัวร์โค้ด

PROM231910
เดินทางช่วง
16 มี.ค. - 31 มี.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
28 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 17,888 บาท

CFD19 ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก 4วัน3คืน

ทัวร์โค้ด

PROM231957
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 30 มี.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 17,888 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 97 โปรแกรม