ทัวร์รัสเซีย - promptteaw
ทัวร์รัสเซีย
พบ
7 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

6 วัน 5 คืน ไซบีเรีย โฟรเซนไบคาล

ทัวร์โค้ด

PROM240583
สัมผัสประสบการณ์ตะลุยทะเลสาบน้ำแข็ง....เลคไบคาล 1 ปีมีครั้งเดียว
อีร์คุตสค์– ลิสเวียนก้า – นั่งสุนัขลากเลื่อน – เรือ ฮูเวอร์คราฟ – รถ UAZ – เกาะโอลค์ฮอน (พักค้าง 2 คืน) โขดหินศักดิ์สิทธิ์ชามาน – โขดหินจระเข้ – โขดหินสิงโต – Three Brother Rock – แหลมโคบอย
อาหารท้องถิ่น
เดินทางช่วง
7 ก.พ. - 11 มี.ค. 68 (3 ช่วงวันเดินทาง)
7 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68
6 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68
 Siberian Airlines
6 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 85,000 บาท

ทัวร์ แกรนด์รัสเซีย 9 วัน 6 คืน (Golden Ring) EK

ทัวร์โค้ด

PROM240206
-ดูไบ - มอสโคว์ - วลาดิเมียร์ - ชมเมือง - ซุสดาล(โกลด์เดน ริง)
-ซุสดัล - พระราชวังซุสดัล - เซอร์กีเยฟ โปสาด(ซากอร์ส) - จัตุรัสแดง
-เข้าชมมหาวิหารเซนต์บาซิล - เข้าชมพระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
-สถานีรถไฟใต้ดิน - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - เนินเขาสแปร์โร่ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
-ถนนอารบัต - ชมการแสดงละครสัตว์ - รถไฟด่วน SAPSAN – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก -โบสถ์หยดเลือด - เข้าชมป้อมปีเตอร์ & พอล - เข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(วังฤดูร้อน) -พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ(วังฤดูหนาว) - ดินเนอร์และชมโชว์พื้นเมืองที่ Nikolaevsky Palace -หมู่บ้านพุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
-บริการอาหารค่ำ และชม การแสดงระบำพื้นเมือง ที่ NIKOLAEVSKY PALACE -อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร / นำท่านชมการแสดงละครสัตว์ Moscow Circus
เดินทางช่วง
11 ส.ค. - 27 ต.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
11 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
14 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
 Emirates Airlines
9 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 95,900 บาท