ทัวร์สิงคโปร์ - promptteaw
ทัวร์สิงคโปร์
พบ
28 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ZGSIN-2401SQ สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์

ทัวร์โค้ด

PROM232314
สัมผัสการเดินทางเหนือระดับกับสายการบินระดับโลก
ชมการแสดง 2 โชว์ Spectra light & Rhapsody light
เดินทางช่วง
30 มี.ค. - 1 ก.ค. 67 (27 ช่วงวันเดินทาง)
30 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67
5 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67
6 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
7 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
14 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
15 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
20 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
29 เม.ย. 67 - 1 พ.ค. 67
3 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67
 • 4 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
  10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
  11 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
  17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
  18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
  1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67
  2 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
  7 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
  8 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
  14 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
  15 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
  21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
  22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
  28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
  29 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 15 )
 Singapore Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 14,990 บาท

ZGSIN-2402SQ สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์ พัก 4 ดาว

ทัวร์โค้ด

PROM232315
สัมผัสการเดินทางเหนือระดับกับสายการบินระดับโลก
ชมการแสดง 2 โชว์ Spectra light & Rhapsody light
เดินทางช่วง
22 มี.ค. - 24 มี.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
 Singapore Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 15,990 บาท