ทัวร์สิงคโปร์ - promptteaw
ทัวร์สิงคโปร์
พบ
23 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ZGSIN-2401SQ สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์

ทัวร์โค้ด

PROM232314
สัมผัสการเดินทางเหนือระดับกับสายการบินระดับโลก
ชมการแสดง 2 โชว์ Spectra light & Rhapsody light
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
 Singapore Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 15,990 บาท

ZGSIN-2403SQ สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

ทัวร์โค้ด

PROM240283
เที่ยวเกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้
ช็อปปิงย่านออร์ชาร์ด ชมความงามวัดพระเขี้ยวแก้ว
เดินทางช่วง
20 ก.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 (14 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
 Singapore Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 16,990 บาท

ZGSIN-2404SQ สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สูตูดิโอ - รวมค่าเข้ายูนิเวอร์แซล

ทัวร์โค้ด

PROM240284
เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้
ช็อปปิงย่านออร์ชาร์ด ชมความงามวัดพระเขี้ยวแก้ว
เดินทางช่วง
27 ก.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 (7 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
 Singapore Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 20,990 บาท