ทัวร์ต่างประเทศ - promptteaw
ทัวร์ต่างประเทศ
พบ
3361 ช่วงวันเดินทาง จาก 561 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

มู นะ เมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์โค้ด

PROM232399
ไหว้พระ 9 วัด หงสาวดี+ย่างกุ้ง 2 วัน
2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา
พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน
ไหว้พระ 9 วัด หงสาวดี+ย่างกุ้ง 2 วัน 2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ฮอทพอท / กุ้งแม่น้ำ ... พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง
เดินทางช่วง
2 มี.ค. - 28 เม.ย. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
2 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
30 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
6 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67
20 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
27 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
 Myanmar National Airlines
2 วัน 1 คืน
เริ่มเพียง 7,990 บาท

ZGDAD-2401VN เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน (ไฟล์ทสวยบินเช้า-กลับค่ำ)

ทัวร์โค้ด

PROM232441
ตะลุยเวียดนามกลาง เช็คอินแลนด์มาร์ค ล่องเรือกระด้ง
เที่ยวชม "เมืองโบราณฮอยอัน" เมืองสีคัสตาร์ด
เดินทางช่วง
3 มี.ค. - 30 มี.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
3 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
10 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67
26 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
 Vietnam Airlines
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 9,990 บาท

FMS-DADVZ002 ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ Apr-Jul 2024 VZ960-961 (START 9,999.-)

ทัวร์โค้ด

PROM240048
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
กุ้งมังกรซอสเนย, หม้อไฟทะเล
เดินทางช่วง
4 เม.ย. - 29 ก.ค. 67 (23 ช่วงวันเดินทาง)
4 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67
19 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
2 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
19 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
29 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
2 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67
7 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
 • 14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
  20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
  21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
  30 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
  3 ก.ค. 67 - 6 ก.ค. 67
  5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
  11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
  17 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67
  18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
  19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 11 )
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 9,999 บาท

ZGHAN-2401VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน)

ทัวร์โค้ด

PROM240044
ท่องดินแดนแห่งสายหมอก "พักซาปา2คืน"
ดื่มด่ำบรรยากาซเมืองกลางหุบเขา
เดินทางช่วง
5 เม.ย. - 1 ต.ค. 67 (33 ช่วงวันเดินทาง)
5 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
6 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
20 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
11 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
18 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
 • 30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
  1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
  8 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67
  20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
  28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
  19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
  1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
  9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
  22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 21 )
 Vietnam Airlines
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 10,990 บาท

PVN203-VZ 4D3N ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน ฟรี!! โชว์สุดอลังการเมืองดานัง เดินทางเดือน มิ.ย. 66 เป็นต้นไป

ทัวร์โค้ด

PROM231248
เดินทางช่วง
27 ก.พ. - 30 มี.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
3 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มเพียง 10,999 บาท

เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N By VZ

ทัวร์โค้ด

PROM231927
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
เดินทางช่วง
28 ก.พ. - 9 มี.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 10,999 บาท

VZTPE9 TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง 4วัน2คืน BY VZ

ทัวร์โค้ด

PROM232388
ถ่ายรูปสุดฮิตท่าเรือประมงเจิ้งปิน,ชมวิวสะพานต้าชี,เดินเล่นถนนโบราณ,ไหว้พระวัดขอเงินเทพเจ้า
ซีเหมินติง,จีหลง,ท่าเรือประมงเจิ้นปิง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,สะพานต้าชี,ซื่อซื่อหนานชุน
เมนูพระกระโดดกำแพง,
เดินทางช่วง
27 ก.พ. - 31 มี.ค. 67 (15 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
5 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 10,999 บาท

VZ-TPE9-1 TAIWAN TAIPEI XIMENDING 4D2N

ทัวร์โค้ด

PROM240135
เที่ยวไทเปเต็มวัน ไม่มีอิสระ,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,หมู่บ้านเก่าจิ่วเฟิน,ท่าเรือเจิ้นปิ้ง
เดินทางช่วง
2 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67 (26 ช่วงวันเดินทาง)
2 เม.ย. 67 - 5 เม.ย. 67
4 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67
9 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
16 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67
18 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
23 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
30 เม.ย. 67 - 3 พ.ค. 67
2 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67
7 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67
9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
 • 14 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67
  16 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
  21 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67
  23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
  28 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
  30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
  4 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67
  6 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
  11 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67
  13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
  18 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67
  20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
  25 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67
  27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
4 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 10,999 บาท

นะโม...เมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน UB

ทัวร์โค้ด

PROM232398
มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง...เมืองย่างกุ้ง,เจดีย์ชเวมอร์ดอร์...เมืองหงสาวดี, พระธาตุอินทร์แขวน...เมืองไจ้ทีโย,ตลาดสก๊อต,พระนอนยิ้มหวาน
มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง...เมืองย่างกุ้ง,เจดีย์ชเวมอร์ดอร์...เมืองหงสาวดี, พระธาตุอินทร์แขวน...เมืองไจ้ทีโย,ตลาดสก๊อต,พระนอนยิ้มหวาน
บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด,ฮอทพอท,กุ้งแม่น้ำ
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 28 เม.ย. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
6 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
 Myanmar National Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 11,990 บาท

ณ มัณฑะเลย์ มินกุน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค้ด

PROM232452
ณ...มัณฑะเลย์ มินกุน 3 วัน 2 คืน
สู่ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี”
มู ตาม รอย . . . วัดพญางู / วัดกุสินารา
ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี สู่ เมืองมินกุน ชม ทัชมาฮาลพม่า ระฆังมินกุน
วัดกุโสดอ .. สะพานไม้อูเบ็ง .. ยอดเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
พิเศษ !! พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง
ณ...มัณฑะเลย์ มินกุน 3 วัน 2 คืน สู่ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี” มู ตาม รอย . . . วัดพญางู / วัดกุสินารา ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี สู่ เมืองมินกุน ชม ทัชมาฮาลพม่า ระฆังมินกุน วัดกุโสดอ .. สะพานไม้อูเบ็ง .. ยอดเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
เมนูพิเศษ !! กุ้งแม่น้ำ / เป็ดย่าง ... พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง
เดินทางช่วง
22 มี.ค. - 24 มี.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
 Myanmar Airways
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 11,990 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 561 โปรแกรม