ทัวร์เวียดนาม - promptteaw
ทัวร์เวียดนาม
พบ
445 ช่วงวันเดินทาง จาก 32 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ZGDAD-2401VN เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน (ไฟล์ทสวยบินเช้า-กลับค่ำ)

ทัวร์โค้ด

PROM232441
ตะลุยเวียดนามกลาง เช็คอินแลนด์มาร์ค ล่องเรือกระด้ง
เที่ยวชม "เมืองโบราณฮอยอัน" เมืองสีคัสตาร์ด
เดินทางช่วง
3 มี.ค. - 30 มี.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
3 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
10 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67
26 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
 Vietnam Airlines
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 9,990 บาท

FMS-DADVZ002 ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ Apr-Jul 2024 VZ960-961 (START 9,999.-)

ทัวร์โค้ด

PROM240048
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
กุ้งมังกรซอสเนย, หม้อไฟทะเล
เดินทางช่วง
4 เม.ย. - 29 ก.ค. 67 (23 ช่วงวันเดินทาง)
4 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67
19 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
2 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
19 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
29 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
2 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67
7 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
 • 14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
  20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
  21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
  30 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
  3 ก.ค. 67 - 6 ก.ค. 67
  5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
  11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
  17 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67
  18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
  19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 11 )
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 9,999 บาท

ZGHAN-2401VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน)

ทัวร์โค้ด

PROM240044
ท่องดินแดนแห่งสายหมอก "พักซาปา2คืน"
ดื่มด่ำบรรยากาซเมืองกลางหุบเขา
เดินทางช่วง
5 เม.ย. - 1 ต.ค. 67 (33 ช่วงวันเดินทาง)
5 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
6 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
20 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
11 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
18 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
 • 30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
  1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
  8 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67
  20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
  28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
  19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
  1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
  9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
  22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 21 )
 Vietnam Airlines
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 10,990 บาท

PVN203-VZ 4D3N ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน ฟรี!! โชว์สุดอลังการเมืองดานัง เดินทางเดือน มิ.ย. 66 เป็นต้นไป

ทัวร์โค้ด

PROM231248
เดินทางช่วง
27 ก.พ. - 30 มี.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
3 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มเพียง 10,999 บาท

เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N By VZ

ทัวร์โค้ด

PROM231927
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
เดินทางช่วง
28 ก.พ. - 9 มี.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 10,999 บาท

ZGDAD-2403VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์

ทัวร์โค้ด

PROM240113
เช็คอินเมืองฝรั่งเศสในฝัน "บานาฮิลส์"
UNSEEN ห้ามพลาดกิจกรรมล่องเรือกระดัง และชมเมืองศัสตาร์ด
เดินทางช่วง
6 เม.ย. - 26 ต.ค. 67 (25 ช่วงวันเดินทาง)
6 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
15 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
 • 26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
  4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 13 )
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 11,990 บาท

PVN22-VZ เวียดนามกลาง 4D3N ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน

ทัวร์โค้ด

PROM230449
เดินทางช่วง
27 ก.พ. - 30 มี.ค. 67 (20 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
4 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
5 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
11 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มเพียง 11,999 บาท

PVN21-VZ เวียดนามกลาง 4D3N ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน โชว์สุดอลังการ ณ เมืองดานัง

ทัวร์โค้ด

PROM230809
เดินทางช่วง
27 ก.พ. - 30 มี.ค. 67 (23 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
4 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
5 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
11 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
 • 15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
  17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
  18 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
  19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
  20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
  24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67
  25 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67
  26 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67
  27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 11 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มเพียง 11,999 บาท

ZGHAN-2402VN เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา (พักซาปา 2 คืน)

ทัวร์โค้ด

PROM240046
ท่องดินแดนแห่งสายหมอก "พักซาปา 2 คืน"
UNSEEN ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์" เช็คอิน "MOANA CAFE"
เดินทางช่วง
3 เม.ย. - 23 ก.ย. 67 (31 ช่วงวันเดินทาง)
3 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67
10 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
12 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
18 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
8 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
11 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67
16 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
18 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
25 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67
 • 29 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
  30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
  31 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
  18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
  20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
  25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
  7 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
  8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
  23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
  4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
  11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 19 )
 Vietnam Airlines
5 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 12,990 บาท

ZGDAD-2324VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 2)

ทัวร์โค้ด

PROM231695
เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาวทุกคืน พักบานาฮิลส์
นั่งกระเช้าขึ้นเขาชมความง งามธรรมชาติ เช็คอินโซนใหม่ "บานาฮิลส์"
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 26 มี.ค. 67 (9 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 13,990 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 32 โปรแกรม