หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ (14-17 พ.ย.65) - promptteaw

หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ (14-17 พ.ย.65)