หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ (9-12 พ.ย.65) - promptteaw

หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ (9-12 พ.ย.65)